Omschrijving niveau’s

Niveau 1 / beginners:
Workshop bedoeld voor beginners en mensen die willen leren samenspelen met andere muzikanten of leren spelen op gehoor. Ook voor als je nog nooit eerder volksmuziek hebt gespeeld. Je krijgt repertoire aangeboden dat binnen je technische vaardigheden valt. Om mee te kunnen doen moet je beschikken over de basisvaardigheden voor het bespelen van je instrument en door kunnen spelen zonder al te vaak te hoeven stoppen.


Niveau 2 / begonners:
Je speelt eenvoudige nummers en kunt al wat meer uitdaging aan. Nummers die je al kent, moet je vlot uit het hoofd kunnen spelen en je hebt ook weleens van onregelmatige maatsoorten gehoord en kunt deze misschien al meetellen. Moeilijke stukken speel je soms wat langzamer en je vindt het prettig om je partij samen met anderen te spelen. Vreemde toonladders kunnen in deze cursus ook al aan bod komen.


Niveau 3 / Gevorderden:
Voor cursisten die redelijk vaardig zijn op hun instrument en kunt zuiver spelen. Tijdens het samenspelen kun je luisteren naar de andere muzikanten en aandacht besteden aan dynamiek en frasering. Je hebt misschien al wat ervaring met onregelmatige maatsoorten en bijzondere toonladders. Je kunt in redelijk tempo een melodie oppakken en uit het hoofd spelen. Misschien kun je ook al improviseren of een zelfstandige partij spelen.

Niveau 4 / vergevorderden:
Je bent vaardig op je instrument en kunt een vlot leer- en speeltempo aan. Wat je speelt klinkt goed en minder ervaren muzikanten kunnen op je leunen. Je hebt aandacht voor nuancering en meer ingewikkelde baslijnen of afwijkende maatsoorten schrikken jou niet meer af. Je kunt zelfstandig je eigen partij spelen en je wilt misschien ook wel eens improviseren. Cursisten op dit niveau spelen vaak in een eigen muziekgroepje

Niveau 5 / masterclass:
Je beheerst je instrument. Je speelt veel, treedt ook regelmatig op en zoekt nieuwe muzikale uitdagingen. In masterclass workshops ligt het tempo hoog en worden moeilijkere nummers ingestudeerd, meestal in een specifieke stijl die flink kan worden uitgediept. Vaak wordt geïmproviseerd, zelden gespeeld van bladmuziek. Je kunt goed samenspelen en speelt ingewikkelde partijen zonder probleem.