Contact

Secretariaat:
Tel: +31 (0) 624 116 930
Email Secretariaat

Betalingen van cursussen:
op rekeningnummer IBAN: NL82 INGB 0000 3034 15 t.n.v. Stichting Volksmuziek Nederland
onder vermelding van je cursus en je naam

Voor buitenlandse betalingen: IBAN: NL82 INGB 0000 3034 15 BIC: INGBNL2A