Contact

Secretariaat:

Email Secretariaat

Betalingen van cursussen en extra’s gebeurt automatisch via de inschrijfknop op de cursuspagina.
Moet er onverhoopt toch iets apart betaald worden, dan kan dit op rekeningnummer IBAN: NL82 INGB 0000 3034 15 t.n.v. Stichting Volksmuziek Nederland, onder vermelding van je cursus en je naam. Stuur in zo’n geval ook altijd even een mail naar het secretariaat om ons te attenderen op een aparte betaling.

Voor buitenlandse betalingen: IBAN: NL82 INGB 0000 3034 15 BIC: INGBNL2A

De Stichting Volksmuziek Nederland staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 41178627