Geschiedenis van de SVN

De Stichting Volksmuziek Nederland is voortgekomen uit de folkbeweging, zoals die bestond vanaf de tweede helft van de jaren ’60 en die in de loop van de jaren ’70 tot bloei kwam.

Vanuit de studentenwereld werd de Stichting Volksmuziek Utrecht opgericht.

Daarnaast werd, omdat er steeds meer folk-optredens in het land werden georganiseerd de Nederlandse Federatie van Folk Organisatoren (NFF) opgezet. Deze laatste organiseerde in 1976 en 1977 in Utrecht een soort sessie met nieuwe groepen.

In 1978 hield de NFF op te bestaan en gaat over in de Vereniging Volksmuziek Nederland (VVN)

De VVN organiseerde datzelfde jaar een Folkdag in ’t Hoogt te Utrecht, de eerste echte groepenpresentatie.

Eerste Herfstweek

De vereniging VVN organiseerde in de herfstvakantie de eerste “Folk Werkweek” (later: Herfstweek) in jeugdherberg Rhijnauwen bij Utrecht. Wim v.d. Zwan en Jaap Mulder stonden aan de wieg hiervan.

In de aankondiging in “Janviool”, het folktijdschrift van Nederland, viel het volgende te lezen: “Het geheel zal gericht zijn op Nederlands repertoire”. De deelnemerskosten waren ƒ 295,-. En uit het verslag in de volgende editie maken we op dat er maar liefst 60 cursisten op af waren gekomen.

In 1979 was er een groepenpresentatie in Arnhem, die “Speeldag” werd genoemd. De daarop-volgende groepenpresentatie vond plaats in Scheveningen op 14 december 1980 in Folkclub “De Dansende Beer”.

De VVN bracht ook een “Folk Adressengids” uit.

Fusie
In juni 1982 fuseerde de Vereniging Volksmuziek Nederland met de Stichting Volksmuziek Utrecht tot de huidige Stichting Volksmuziek Nederland. (SVN)

De SVN organiseerde cursussen, gaf de Folkadressengids uit en zette groepenpresentaties op. De volgende presentatie vond plaats in 1983 in Theater Kikker in Utrecht.

Het “Diatonisch Nieuwsblad” werd opgericht en er kwamen er een paar algemene workshopweekends bij (met buitenlandse docenten). Het aantal bestuursleden en andere actievelingen bestond toentertijd uit 10 personen.

Vanaf 1986 werd de “Herfstweek” niet meer gehouden in Rhijnauwen, maar in de ons inmiddels zo vertrouwde Glind.

In ’t slop
Eigenlijk zat de SVN daarna een beetje in ’t slop. Het aantal actieve medewerkers was geslonken tot 5 en daarvan vormde Hans Peters (platenbaas van Music & Words) de spil.

Een oproep in “Janviool” leverde 2 nieuwe bestuursleden op en in 1987 deed Jenny van Diggelen met succes een poging om in ieder geval de herfstweek van de ondergang te redden.

Daarna heeft Jenny, met assistentie van Guy Roelofs, Hannie Mommers en Theo v.d. Loo, de SVN draaiende gehouden.

Uitbreiding activiteiten
In de daaropvolgende jaren werd het cursusaanbod flink uitgebreid, bijvoorbeeld met het zeer in trek zijnde weekend Ierse Muziek, het weekend Traditionele Muziek van de Lage Landen, het Osmaanse weekend (nu Venster op het Oosten) en het Diatonische weekend (nu Doorslaande Tongen). Er kwamen een aantal uitgaven bladmuziek, diskettes met midi-files en CD’s op de markt en de “Folk Adressengids” met CD. Ook werd de SVN een actieve speler in het Nederlandse amateurmuziek-veld (LOAM). Na 10 jaar werd er in januari 1997 weer een groepenpresentatie georganiseerd.

Steeds meer kwam vrijwel al het werk op Jenny’s schouders terecht: tijd om te gaan afbouwen dus. Vanaf 1995 werd versterking gevonden in Theo Timmer, Jos Maas, Arnold Klein en Peter Koene.

Doelstelling
De doelstelling bleef als altijd: “het bevorderen van de volksmuziek-beoefening in brede zin van het woord, met als basis de West-Europese volksmuziek- en folktraditie”.

Bestuur
Het bestuur bestond op dat moment uit Peter Koene (voorzitter), Arnold Klein (penningmeester), Harold Prijn (cursusadministratie) en Inge Crul (secretariaat).

De organisatie van de trekharmonica cursussen in Amsterdam sloot zich bij de SVN aan en er werden nieuwe initiatieven ontplooid, zoals het organiseren van eendaagse workshops, samenwerking met muziekscholen en als laatste loot aan de boom: “Folk for Kids” oftewel “VetFolk”. Aan de PR werd een flinke impuls gegeven door de uitgave van “FolkNieuws”.

25-jarig jubileum
In 2003 vierde de SVN haar 25-jarig bestaan. Als peildatum hiervoor is niet genomen die van de officiële stichtingsakte, maar het jaar waarin de eerste Herfstweek werd gehouden. Ter gelegenheid van het jubileum is een speelboek met CD uitgegeven (nog steeds te bestellen). Deze geven een goed inhoudelijk beeld van Stichting Volksmuziek Nederland uit die periode en daarvoor. Aan het speelboek en de cd hebben een groot aantal vaste SVN-docenten meegewerkt.

En verder
In en na 2003 vonden een aantal bestuurswisselingen plaats, tot in 2010  Melani Krijger voorzitter  werd en Ellis Hensen ging het secretariaat ging beheren.

In 2018 werd het huidige bestuur gevormd: Jenny van Diggelen: voorzitter, Ellis Hensen: secretaris en Guus Pfau: penningmeester.
Op dit moment ligt het zwaartepunt van de SVN op het organiseren van cursussen.