Manuscripten

Het Musijcqboek van J. Hanekuijk

Een heruitgave  van een handgeschreven volksmuziekboek uit 1703 met 182 melodieën.

Geredigeerd door Jos Koning en voorzien van uitgebreide achtergrond informatie.

Voor een voorbeeldpagina van dit manuscript, klik hier.

Muziekboek van Carel en Willem Balmer

Een heruitgave van het handgeschreven muziekboek uit 1801 met 48 melodieën van Carel en Willem Balmer, violisten uit de tijd van Napoleon.

Geredigeerd, geïnterpreteerd en van aantekeningen voorzien door Jos Koning en voorzien van uitgebreide achtergrondinformatie.

Voor een voorbeeldpagina van dit manuscript, klik hier.

A.S. Baarda: Verzameling van stukken voor de fiool

Een heruitgave van het handgeschreven manuscript van A.S. Baarda uit 1828, ingeleid en geredigeerd door Robert Tromp.

De muziekstukken  zijn ingespeeld op een bijbehorende CD door het  duo Middelsee en gastspelers.

Voor een voorbeeldpagina van dit manuscript, klik hier.

Andries Kiers’ zijn muzijkboek

70 traditionele Friese dansmuziekstukken uit 1800 van Andries Kiers, bewerkt door Anneke Goudkuil en voorzien van akkoordbegeleiding.

Zeer uitgebreide achtergrondinformatie, ook voor de speelwijze en de melodieën en met een compleet overzicht van het originele manuscript.

Voor een voorbeeldpagina van dit manuscript, klik hier.

Vioolboek van Wieger Michiels Visser

101 traditionele dansmuziekstukken, opgetekend rond 1821 door Wieger Michiels Visser en ingeleid en geredigeerd door Judica Lookman en Bet Lotz.

Deze derde druk, nu in modern notenschrift, heeft een uitgebreide inleiding en een aantal afdrukken van het originele manuscript.

Voor een voorbeeldpagina van dit manuscript, klik hier.