Wouter Kuyper

Wouter Kuyper (1978) is sinds zijn 10de jaar al bezig met de volksmuziek. Eerst met blokfluit, daarna met doedelzak, en vervolgens sinds zijn 15e ook met de trekharmonica. Na vele stages (en de daarbij horende nachten) gevolgd te hebben, onder andere in Gooik (BE), St. Chartier (FR) en ‘Trek er es Uut’ en ‘Schier’ in Nederland, speelt hij nu onder andere met de Nederlandse Balfolkband ‘Wouter en de Draak’. Ook speelt hij in Geselscap Goet ende Fyn (middeleeuws en andere oude muziek) en in BmB, Androneda en nog meer.
Hij heeft al jaren zijn eigen trekzakacademie en heeft lesgegeven bij Trek er es Uut, Doorslaande Tongen en de Stichting Volksmuziek Nederland (SVN).