HOME    ..SVNCURSUSSENLINKSARTIKELENCONTACTPRIVACYLOGIN

.Login.Wat is wereldmuziek


Volksmuziek is wereldmuziek...

Dit om een misverstand uit de wereld te helpen dat alleen muziek uit de derde wereld voor deze categorie in aanmerking komt.

...maar wereldmuziek is meer dan volksmuziek!

Wereldmuziek is grof gezegd alle muziek ter wereld die niet vanuit een notenschrift is gecomponeerd. Alleen in het westen heeft de traditie bestaan van betaalde componisten, die hun muziek op notenschrift vastlegden. Bij de westerse volksmuziek was dat niet het geval. Pas in een veel later stadium werd ook die pas vastgelegd om ze voor latere generaties te behouden. Gelukkig maar, want vele Nederlandse volksmuziekgroepen putten hier nu hun repertoire uit!

In de derde wereld, waar muziek veel minder geïnstitutionaliseerd was en dus vrijwel altijd door het 'volk' werd gecomponeerd is dus vrijwel alle (oudere) muziek volksmuziek.

Het is echter moeilijk om grenzen te trekken. Een ding is echter duidelijk: volks- en wereldmuziek zijn belangrijke dragers van de beschaving en geschiedenis in deze wereld.

(Met dank aan de Winkeler Prins)