Corona

Hoe organiseert de SVN haar weekends in “coronatijd”?

De overheidsregels die tijdens een SVN weekend van kracht zijn worden door ons nageleefd.

Per 25 september 2021 zijn er genoeg mensen gevaccineerd om een aantal versoepelingen te kunnen doorvoeren. Daar zijn we blij mee! Zo is de 1.5 meter maatregel niet meer verplicht, maar wordt nog wel aangeraden. Een verplichting waar we aan moeten voldoen is het zgn. “testen voor toegang”. Dit betekent dat onze deelnemers, docenten en vrijwilligers bij de start van het weekend een geldig vaccinatiebewijs moeten tonen, óf een herstelbewijs dat niet ouder is dan 6 maanden, óf een negatief bewijs van een PCR test dat niet ouder is dan 24 uur. (LET OP: een zelftest is géén PCR test).

Houd er rekening mee dat een vaccinatiebewijs pas twee weken na de laatste prik geldig is en bij het Janssen-vaccin is dit zelfs pas na 4 weken!

Mocht het aantal besmettingen in Nederland oplopen en het Coronatoegangsbewijs (QR-code) in de praktijk onvoldoende zekerheid bieden, dan is het mogelijk dat we van iedereen vragen om op de vrijdag waarop het weekend start een zelftest te doen, om de kans dat iemand per ongeluk toch met een besmetting naar het weekend komt, zo klein mogelijk te maken.

Op deze manier houden we het risico ook voor onze niet gevaccineerde en/of kwetsbare deelnemers zo laag mogelijk en kunnen we allemaal optimaal genieten van elkaars gezelschap en het feit dat we weer samen muziek kunnen maken.

Verder vragen we iedereen natuurlijk om zich te houden aan de meest actuele Nederlandse basisregels van de Rijksoverheid.

Maatregelen SVN

 • Centraal informatiepunt SVN secretariaat, zie contactpagina
 • Informatie betreffende de geldende maatregelen aan deelnemers en docenten voorafgaand aan het weekend
 • Bij de start van het weekend een Corona toegangsbewijs van óf volledige vaccinatie van meer dan 2 weken geleden, óf, als je niet gevaccineerd kunt, of wilt worden, een bewijs van een negatieve PCR-test, afgenomen op de donderdag vóór de start van het weekend
 • Tijdelijk versoepeld annuleringsbeleid wanneer je onverhoopt kort vóór het weekend te maken krijgt met een (verdenking van) een besmetting van jou of één van je huisgenoten
 • We zorgen, samen met de Beukenhof, zoveel mogelijk dat 1,5 meter afstand houden mogelijk is tijdens en buiten de lessen

Wat kun je zelf doen?

 • Kom niet naar het weekend als je klachten hebt! Dat is verdrietig, maar we willen iedereen gezond houden.
 • Nies of hoest in je elleboog en was je handen
 • Niet iedereen voelt zich fijn op minder dan 1.5 meter. Geef elkaar dus de ruimte.
 • Handen geven en knuffelen is geen goed idee. Maar glimlachen mag onbeperkt.
 • Blaasinstrumenten buiten, of op de eigen kamer schoonmaken.  Zorg dat tijdens het spelen condens druppels worden opgevangen
 • Neem je eigen spulletjes mee, zoals handgel of reinigingsdoekjes.
 • Zorg voor warme kleding voor eventuele buitenlessen, voor ‘s avonds bij de vuurkorf, of voor het spelen in een ruimte waar wat meer geventileerd wordt, dus het wat koeler kan zijn dan normaal.

Het tijdelijk restitutiebeleid in coronatijd:

Het tijdelijke beleid is om er voor te zorgen dat er geen drempel is voor deelnemers om bij corona gerelateerde klachten op het allerlaatste moment te kunnen annuleren.

Indien je kort voor aanvang van het weekend klachten hebt zoals koorts, hoesten en/of benauwdheid, of je hebt een huisgenoot met deze klachten, of je bent in thuisisolatie, dan kun je niet komen. Dan geldt het tijdelijk restitutiebeleid. Je krijgt het hele cursusbedrag teruggestort.

LET OP: voor alle andere gevallen gelden wel de normale restitutieregels.

Moet onverhoopt vanwege beperkingen van overheidswege het gehele weekend worden geannuleerd, dan gelden de normale regels: iedereen krijgt in deze situatie zijn geld terug.

Kijk voor meer informatie op de websites van het RIVM en het KNMO

Bijgewerkt op 13 november 2021